Матеріали до уроків

                         План аналізу ліричного твору

1. Які почуття, настрій відображено в поезії?

2. Образ ліричного героя,його зв’язок  зі світосприйняттям автора.

3. Тема, ідея твору.

4. Знайдіть художні засоби, з’ясуйте їхню роль у творі.

5. Яке враження справив вірш, які роздуми у вас викликав?

 

Знайдіть відповідність між назвою художнього засобу та його тлумаченням

1.Епітет                            А) протиставлення протилежних персонажів, якостей, понять.       

  

2.Метафора                    Б)художнє означення, що підкреслює характерну рису предмета

                                              або явища. 

3.Порівняння                 В) втілення загальних понять, якостей, рис у конкретних образах.      

 

4.Алегорія                       Г) перенесення ознак живої істоти на неживу.

 

5.Уособлення                 Д) вживання слів у переносному значенні на підставі подібності                                         

                                              зображених предметів чи явищ.

6.Антитеза                       Е) зіставлення предметів, ознак, явищ на підставі спільних рис.   

 

ПАМ'ЯТКА

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТВОРУ-РОЗДУМУ ПРО ГЕРОЯ

1. Твір має складатися з трьох частин:     вступу,   основної частини,   висновків.

2. Вступ може складатися з 2-3 речень, які б підводили до основної частини. Це можуть бути  речення про письменника та його твори, про твої уподобання.

Приклад:  Казки відомого данського письменника Ганса Крістіана Андерсена зачаровують і дорослих, і дітей…

3. Основна частина – найбільша за розмірами. В ній розкривається тема твору.

 В основній частині твору викладай свої думки та обов'язково аргументуй їх. Намагайся уникати простого переказу епізодів твору. Свої думки можеш підтверджувати цитатами .

4. Висновки (2-3 речення). У завершальній частині твору зроби емоційний обґрунтований висновок щодо твого ставлення до героя, про якого пишеш.

5. Спочатку напиши твір на чернетці.

6. Використовуй тільки ті слова, значення яких ти знаєш. Уникай повторення одних і тих самих слів.

7. Прочитай написане, перевір зміст, послідовність викладу, грамотність, використання розділових знаків.

8.  Перепиши роботу начисто ( якщо це домашній твір)

9. Перевір написане, пильнуючи описки і пропуски літер.